Τμήματα

Τα τμήματα του μικρού μας σχολείου είναι τρία και διαμορφώνονται σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ανάγκες της κάθε ηλικίας.

Tμήμα Μεταβρεφικό

(ηλικίες 2-3 ετών)

 

Τμήμα Προ-προνηπιακό

(ηλικίες 3-4 ετών)

 

Τμήμα Προνηπιακό

(ηλικίες 4-5 ετών)